Servicii

De-a lungul timpului am identificat şi catalogat o serie de necesităţi ale clientilor nostri şi, în funcţie de cele constatate, am structurat şi aplicat 4 tipuri funcţionale de asistenţă.

Contabilitatea financiară

Constă în preluarea şi prelucrarea documentelor justificative primare lunare, în baza unui proces verbal de predare-primire...

Asistenţă pentru contabilitatea primară

Constă în asigurarea cu personal angajat al societăţii noastre, în cadrul unei luni calendaristice...

Refacerea evidenţei contabile

Constă din refacerea evidenţei financiar-contabile pe o perioadă de trei exerciţii financiare anterioare...

Servicii specifice

Constau, în principal, în acordarea de consultanţă suplimentară pentru situaţii neprevăzute în cadrul contractului-bază...

Contabilitatea financiară

Constă în preluarea şi prelucrarea documentelor justificative primare lunare, în baza unui proces verbal de predare-primire, şi obţinerea documentelor de sinteză (balanţă de verificare, registru jurnal, jurnale de vânzari şi cumpărări, cartea mare şah, situaţii diverse legate de stocuri, clienţi, furnizori, personal). Acesta este serviciul de bază şi include şi întocmirea ştatelor de salarii lunare, evidenţa personalului, întocmirea fişelor fiscale la sfâşit de an, precum şi, opţional, asigurarea relaţiei cu inspectoratele teritoriale de muncă pe raza cărora sunt înregistraţi clienţii noştri.

Totodată întocmirea bilanţurilor anuale, de semestru şi de sfârşit de an, este inclusă în contractul de bază şi nu comportă costuri suplimentare din partea clienţilor noştri. Depunerea declaraţiilor lunare obligatorii către autorităţile pe raza cărora sunt înregistraţi clienţii noştri, face parte din contractul de bază şi nu necesită, de asemeni, costuri suplimentare.

Asistenţa în cazul controalelor efectuate de diverse organisme de control si statistice, locale şi de stat, este parte integrantă a contractului de bază, fără costuri suplimentare.Asistenţă pentru contabilitatea primară

Constă în asigurarea cu personal angajat al societăţii noastre, în cadrul unei luni calendaristice, în baza unui program de asistenţă negociat de comun acord în număr de ore, care să îndrume şi să supervizeze întocmirea corectă şi în concordanţă cu prevederile legale în vigoare, a tuturor documentelor primare.Refacerea evidenţei contabile

Constă din refacerea evidenţei financiar-contabile pe o perioadă de trei exerciţii financiare anterioare (limită prevăzută de lege) în situaţia în care, de comun acord cu clienţii noştri, considerăm că aceasta nu a fost întocmită corespunzător şi nu reflectă situaţia reală existentă.

Acest servciu este disponibil şi companiilor aflate în reorganizare sau lichidare judiciară.Servicii specifice

Constau, în principal, în acordarea de consultanţă suplimentară pentru situaţii neprevăzute în cadrul contractului-bază, pentru programe noi de dezvoltare sau orientare pe termen scurt, mediu şi lung.

Tot aici sunt cuprinse: întocmirea de dosare în vederea derulării unor programe de finanţare cu diverşi finanţatori (instituţii bancare, societăţi de leasing etc), realizarea de proiecte de dezvoltare ale activităţii, expertize financiar-contabile pentru diferite perioade ale activităţii.

În concordanţă cu viitoarele reglementări privind evidenţa personalului, am iniţiat un program de formare profesională cu unul dinte colaboratorii noştri ca inspector de personal, având în vedere faptul că începănd cu 01.01.2005 există obligativitatea ca fiecare companie cu personal angajat să colaboreze, sub diverse forme, cu un inspector de personal.

Contactați-ne

Completați formularul de mai jos și un
membru al echipei noastre te va contacta în cel mai scurt timp


Sediu social:
Str. Dreptatii, nr. 8, Bl. O10, sc. 3, et. 7, ap. 155, Sect. 6, Bucuresti.
C.U.I. / Reg. Com.:
RO-15287551 / J40/3819/2003
IBAN:
RO54INGB0000999901798707, ING BANK NV Amsterdam
Sucursala Bucuresti

Adresa:
Str. Ion Brezoianu, nr 23-25, Palatul UNIVERSUL,
et. 6, Sector 1, Bucuresti
Telefon:
0788 457 922 / 0788 503 507 / 0722 503 507
Email:
sorina.voicu@expert1cont.ro / marius.voicu@expert1cont.ro / expert.eoc@gmail.com